لبخند زدن سلامت بهداشت دریافت بهداشتی

لبخند زدن: سلامت بهداشت دریافت بهداشتی وزارت بهداشت اخبار اجتماعی

خدمات پزشکی دائم در زندان به بقایی ارائه می شود

رئیس شرکت زندان ها و کارها تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه دکتر و تیم پزشکی به طور دائم در زندان در اختیار حمید بقایی قرار دارد، گفت: زندان بیش از وظ..

ادامه مطلب

تهرانِ خفته روی زلزله

با توجه به گسل‌های کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گویی این شهر بر روی زلزله خفته هست؛ ولی شیوه‌ای که در ساخت و سازها ظرف سال‌های گذشته دنبال شده است ..

ادامه مطلب

افکار عمومی می‌خواهد هاشمی وزیر بهداشت بماند / سخنگوی وزارت بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت راجع به بعضی گمانه زنی‌ها راجع به وزیر بهداشت آینده گفت: افرادی که جهت وزارت مطرح می شوند صرفا گمانه زنی هست. رییس جمهور و کمیته‌های م..

ادامه مطلب