لبخند زدن سلامت بهداشت دریافت بهداشتی

لبخند زدن: سلامت بهداشت دریافت بهداشتی وزارت بهداشت اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان است که در ۳۱ اردیبهشت فعالیت خود را شروع کرده هست. تقریبا تمامی عوامل این شبکه زن هستند. در حال حاضر مخاطبان این شبکه را

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

عبارات مهم : شهرهای

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان است که در ۳۱ اردیبهشت فعالیت خود را شروع کرده هست. تقریبا تمامی عوامل این شبکه زن هستند. در حال حاضر مخاطبان این شبکه را زنان در شهرهای بزرگ مانند کابل تشکیل می دهند.

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان است که در ۳۱ اردیبهشت فعالیت خود را شروع کرده هست. تقریبا تمامی عوامل این شبکه زن هستند. در حال حاضر مخاطبان این شبکه را

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان است که در ۳۱ اردیبهشت فعالیت خود را شروع کرده هست. تقریبا تمامی عوامل این شبکه زن هستند. در حال حاضر مخاطبان این شبکه را

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: شهرهای | افغانستان | شبکه تلویزیونی | اخبار فرهنگی و هنری

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs